Projecten

Inqubator Leeuwarden werkt samen met incubators en onderwijsinstellingen in Europa. Bij deze Europese samenwerkingsverbanden staat het delen en uitwisselen van kennis en best practices centraal.

 • IDEAL

  IDEAL is een Europees initiatief voor docenten en trainers in het volwassenenonderwijs. Het project heeft als doel docenten en trainers in volwasseneneducatie te helpen digitaal onderwijs te begrijpen en in de praktijk te brengen. Eigen leerervaringen, maar ook die van de studenten, kunnen worden verbeterd door het gebruik van digitale tools op het gebied van […]

 • ESCOLA

  ESCOLA heeft als doel een nieuwe leeromgeving te ontwikkelen voor engineering docenten die gebruikmaken van laboratoriums in hun lessen. Deze leeromgeving ondersteunt hen bij het toepassen van visuele en interactieve tool in hun lessen waardoor de kwaliteit van de leerervaring van de student wordt verbeterd. Het project richt zich hiermee dus op engineering docenten die […]

 • ETC4SE

  Het E-Training Center voor Sociale Ondernemers (ETC4SE) is speciaal ontworpen om de ondernemerschapscultuur onder langdurig werklozen te promoten. ETC4SE biedt tools waarmee deze doelgroep projecten kan ontwikkelen om bepaalde uitdagingen op te lossen in hun omgeving.   Op basis van het managementmodel dat geïmplementeerd is in de sociale sector, is het de bedoeling om het […]

 • Entrepreneurship Is a Woman 2

  EIW2 is onderdeel van het programma ‘Erasmus for Young Entrepreneurs’ (EYE). Dit programma maakt het mogelijk voor een ondernemer die in de afgelopen drie jaar een onderneming gestart is om zijn vaardigheden en ervaring te ontwikkelen naast een ervaren MKB ondernemer. Er hebben al duizenden ondernemers meegedaan aan dit programma.   Het Europese programma biedt […]

 • VIP@WORK

  VIP@work richt zich op MBO stages bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Vaak zijn grote bedrijven wel bekend met het aannemen van stagiaires. Kleine en middelgrote bedrijven zijn hier minder bekend mee omdat ze de connecties niet hebben, mogelijkheden niet kennen of niet weten wat voor toegevoegde waarde een stagiaire kan hebben. VIP@work wil de […]

 • T3QM: Three Questions Model

  T3QM: Three Question Model voor ontwikkeling van sociale ondernemers –   T3QM wil aspirant ondernemers, met verschillende achtergronden en die geen toegang hebben tot traditionele ondersteuning, helpen bij het praktisch ontwikkelen van hun bedrijfsidee. Dit willen we doen door de bedrijfsontwikkeling te bekijken vanuit de markt, de ondernemer en de stappen die nodig zijn om […]

 • INVEST

  Praktische tools en materialen over financieel management voor microbedrijven –    Inqubator Leeuwarden is sinds 2016 partner geworden van het INVEST initiatief. Dit initiatief is gestart door het Mediterranean Bank Network uit Malta en partners uit meerdere Europese landen hebben zich aangesloten.   INVEST richt zich specifiek op micro bedrijven en gaat hen helpen hun […]

 • SESAME

  Inqubator Leeuwarden en sociaal ondernemerschap –    De afgelopen drie jaar heeft Inqubator Leeuwarden, samen met Mentorprogramma Friesland (samenwerking Friesland College, ROC Friese Poort, NHL en Stenden Hogeschool) en met diverse organisaties uit Europa gewerkt aan het stimuleren van sociaal ondernemerschap in de regio. Mbo scholen, business incubators en overheden uit Litouwen, Turkije, Spanje, Groot […]

 • MASTER

  Ondernemerschapsonderwijs in het MBO –    Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om startend ondernemerschap te promoten en ondernemerschap onderwijs te verbeteren zijn we in het najaar van 2016 deelnemer geworden in het project MASTER  (Mainstreaming Student Entrepreneurship). MASTER vergelijkt verschillende vormen van ondernemerschapsonderwijs in Europa met elkaar om te komen tot […]

 • Student Talent Bank

  Onderzoek toont aan dat ondernemerschapsonderwijs van invloed is op de motivatie van de studenten, hun betrokkenheid vergoot, de overgang van school naar werk vergemakkelijkt en de schooluitval vermindert. Student Talent Bank wil de ondernemerschapscompetenties en mind-set van docenten vergroten.   Samen met ALDA Frankrijk, Platon Griekenland, European Schoolnet België, Universiteit van Valladolid Spanje, Eurocrea Merchant Italië […]

Inqubator Leeuwarden