Projecten

Inqubator Leeuwarden werkt samen met incubators en onderwijsinstellingen in Europa. Bij deze Europese samenwerkingsverbanden staat het delen en uitwisselen van kennis en best practices centraal.

 • Tools4Teaching

  Tools4Teaching is opgezet voor docenten die meer willen weten over innovatieve tools en methoden voor online lessen. De methode richt zich op met name docenten die in het beroepsonderwijs lesgeven. Het is een hele uitdaging gebleken om de aandacht van studenten vast te houden tijdens online lessen. Het geven van online lessen vereist een andere […]

 • Ruralab

  Het ruraLAB 3.0-project biedt jeugd een reeks tools waarmee vaardigheden in sociaal ondernemerschap verbeterd kunnen worden en geeft reële voorbeelden van projecten in minder stedelijke gebieden, welke een positief effect en impact hebben op de omgeving. Het doel is om verstedelijking en braindraining tegen gaan en talenten in de minder grote gebieden te behouden en […]

 • Skills4Parents

  Skills4Parents wil de professionele vaardigheden van hulpverleners in gezinnen verbeteren maar tegelijkertijd de persoonlijke groei, communicatie en opvoedingsvaardigheden van ouders optimaliseren. Het project wil dit bereiken door het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal voor deze hulpverleners, welke zijn gerelateerd aan verschillende belangrijke vaardigheden zoals communicatie, digitale vaardigheden, planning en onderhandelingsvaardigheden. Het project wil ook bouwen aan […]

 • 3D2ACT

  Digitalisering en Industrie 4.0 zijn misschien wel de belangrijkste drijvende krachten achter de ingrijpende transformatie van de arbeidsmarkt, de manier waarop mensen werken en de nieuwe digitale vaardigheden die nodig zijn om aan de behoeften van de gedigitaliseerde markt te voldoen. 3D2ACT ondersteunt trainers en leraren in beroepsonderwijs en helpt nieuwe vaardigheden te ontwikkelen met […]

 • Cafe Europe

  In iedere Europese lidstaat realiseren we ontmoetingsplaatsen voor sociale en ondernemende activiteiten voor en door jongeren. Het doel van deze samenwerking is het creëren van een sterke, vruchtbare, sociale en zakelijke groeiplaats voor iedere jongere. Eén van de kernbegrippen van Cafe Europe is sociale inclusie. In Cafe Europe zetten allochtone en autochtone jongeren samen hun […]

 • Life LIBERNITRATE

  Project Life LIBERNITRATE heeft tot doel de waterkringloop te verminderen door middel van een geïntegreerde innovatieve, kostenefficiënte en zeer overdraagbare technologie. Dit project is nodig vanwege het overmatige gebruik van nitraten in de Europese landbouw. Zo bevat in Europa 87% van het grondwater overtollige nitraten (European Environment Agency). In intensieve landbouw- en veeteeltgebieden kan de […]

 • DIFME

  Het DIFME-project heeft tot doel om de digitale vaardigheden en financiële vaardigheden van ondernemers te verbeteren doormiddel van een online platform te ontwikkelen waarin cursusmateriaal wordt geplaatst. Dit cursusmateriaal zal worden ontwikkeld op basis van een analyse van de behoeften van ondernemers en de ondernemerschapsprogramma’s die worden aangeboden door instellingen voor hoger onderwijs in de […]

 • ECoC-SME

  Dit spannend project stelt MKB in staat te profiteren van het European Capital of Culture (ECoC) programma. Wanneer een EU-stad is ontworpen als Culturele Hoofdstad van Europa, ontvangt het een EU-financiering en steun voor een heel jaar om evenementen en activiteiten in de stad te organiseren. Niettemin worden deze evenementen onderbenut door MKB. Dit project […]

 • Upskilling Lab 4.0

  Dit project heeft als doel om mogelijkheid te bieden voor het organisatiepersoneel, eigen vaardigheden te verbeteren. Deze vaardigheden zijn hier gerelateerd aan connecties maken met internationale startups, scaleups en al gevestigde organisaties met de focus op de moderne technologie en innovatie (Industry 4.0 – netwerk van slimme apparaten die met elkaar informatie uitwisselen). Dit, door […]

 • Enter.Mode

  Jonge mensen moeten ‘ondernemers’ worden: ze moeten hun ideeën moeten kunnen uitvoeren, succesvol nieuwe commerciële en sociale ondernemingen kunnen ontwikkelen en innovators zijn in de organisaties waar ze werken. De ondernemers mind-set is geen persoonlijke eigenschap en kan worden ontwikkelt door leren en ervaring in het onderwijs. De Europese Unie heeft een strategisch doel gezet […]

 • ACBC

  Er wordt steeds meer gebruik gemaakt van mobiele technologieën en door de permanente online aanwezigheid raken veel jongeren betrokken bij cyberpesten als slachtoffers, daders en/of omstanders. Onderzoek op nationaal niveau laat zien dat online pesten een zorgwekkend en ook groeiend fenomeen is. In samenwerking met regionale partner 8D Games en internationale partners uit Roemenië, Griekenland, […]

 • EnSoEd

  EnSoEd – Innovative teacher training in social entrepreneurship – heeft als doel om de professionele ontwikkeling van docenten te verbeteren door de toepassing van praktische en innovatieve tools om sociaal ondernemerschap op middelbare scholen te stimuleren. Zo willen we een positieve impact creëren op de ontwikkeling/verbetering van de sociale ondernemerschapsspirit van jongeren. Bezoek onze project […]

 • TCC VET

  TCC VET heeft als doel om de professionele ontwikkeling van mbo-docenten te verbeteren door ze kennis te laten maken met digitale en interactieve tools waarmee ze hun lessen kunnen verbeteren en moderniseren. Niet minder belangrijk is dat ze hierbij worden ondersteund in het gebruik van deze tools, waardoor ze het vertrouwen en de vaardigheden krijgen […]

 • ESCOLA

  ESCOLA heeft als doel een nieuwe leeromgeving te ontwikkelen voor engineering docenten die gebruikmaken van laboratoriums in hun lessen. Deze leeromgeving ondersteunt hen bij het toepassen van visuele en interactieve tool in hun lessen waardoor de kwaliteit van de leerervaring van de student wordt verbeterd. Het project richt zich hiermee dus op engineering docenten die […]

 • ETC4SE

  Het E-Training Center voor Sociale Ondernemers (ETC4SE) is speciaal ontworpen om de ondernemerschapscultuur onder langdurig werklozen te promoten. ETC4SE biedt tools waarmee deze doelgroep projecten kan ontwikkelen om bepaalde uitdagingen op te lossen in hun omgeving. ETC4SE biedt ondersteuning in het opstarten van een sociale onderneming. Hier is als basis het Bridge-model gebruikt van Bridging […]

 • EIW2 – Erasmus for Young Entrepreneurs

  EIW2 is onderdeel van het programma Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE). Een Europees uitwisselingsprogramma met financiële compensatie dat startende ondernemers de kans geeft om zich te ontwikkelen naast een ervaren MKB-ondernemer. Gedurende het programma kun jij als jonge ondernemer letterlijk je grenzen verleggen, hiervoor moet je korter dan drie jaar staan ingeschreven. Daarnaast kun je […]

 • IDEAL

  IDEAL is een Europees initiatief voor docenten en trainers in het volwassenenonderwijs. Het project heeft als doel docenten en trainers in volwasseneneducatie te helpen digitaal onderwijs te begrijpen en in de praktijk te brengen. Eigen leerervaringen, maar ook die van de studenten, kunnen worden verbeterd door het gebruik van digitale tools op het gebied van […]

 • VIP@WORK

  VIP@work wil de capaciteit van bedrijfsondersteunende organisaties vergroten om ondersteuning te beiden aan MKB’s om stagewerkgevers te worden. Bedrijfsondersteunende organisaties zijn degenen die dagelijks in contact staan met het MKB en vormen de ideale brug tussen hen en de MBO scholen. Het doel is om de kennis van bedrijfsondersteunende organisaties te verbeteren. Door deel uit […]

 • T3QM: Three Questions Model

  T3QM (The 3 Questions Model) wil aspirant ondernemers, met verschillende achtergronden en die geen toegang hebben tot traditionele ondersteuning, helpen bij het praktisch ontwikkelen van hun bedrijfsidee. Dit willen we doen door de bedrijfsontwikkeling te bekijken vanuit de markt, de ondernemer zelf en de stappen die nodig zijn om een bedrijf te starten, maar ook […]

 • Student Talent Bank

  Onderzoek toont aan dat ondernemerschapsonderwijs van invloed is op de motivatie van de leerlingen, hun betrokkenheid vergoot, de overgang van school naar werk vergemakkelijkt en de schooluitval vermindert. Het doel van de Student Talent Bank project is daarom ook om de ondernemerschapscompetenties en mind-set van de voortgezet onderwijs docenten te vergroten, zodat hun leerlingen ondernemende […]

Inqubator Leeuwarden