IDEAL

Kansen en voordelen van digitaal onderwijs in volwasseneneducatie

IDEAL is een Europees initiatief voor docenten en trainers in het volwassenenonderwijs. Het project heeft als doel docenten en trainers in volwasseneneducatie te helpen digitaal onderwijs te begrijpen en in de praktijk te brengen. Eigen leerervaringen, maar ook die van de studenten, kunnen worden verbeterd door het gebruik van digitale tools op het gebied van voorbereiding, presentatie, interactie en assessment. Bekijk de video om meer te weten te komen over het project.

 

Ga naar de website voor meer informatie of neem contact op met Marie-jetske.

Inqubator Leeuwarden