Upskilling Lab 4.0

Mogelijkheden voor bedrijven om vaardigheden te verbeteren, zodat er verbinding plaats kan vinden tussen internationale startups, scaleups en gevestigde bedrijven die actief zijn in specifieke branches met de focus op moderne technologieën en innovatie (Industry 4.0)!

Dit project heeft als doel om mogelijkheid te bieden voor het organisatiepersoneel, eigen vaardigheden te verbeteren. Deze vaardigheden zijn hier gerelateerd aan connecties maken met internationale startups, scaleups en al gevestigde organisaties met de focus op de moderne technologie en innovatie (Industry 4.0 – netwerk van slimme apparaten die met elkaar informatie uitwisselen). Dit, door middel van een robuust model van samenwerking in het kader van open innovatie (waardevolle ideeën zowel van binnen als van buiten de organisatie verkrijgen). Zo kunnen nieuwe succesvolle samenwerkingen op verschillende niveaus gerealiseerd worden, met innovatieve producten of diensten als resultaat!

De doelgroepen van Upskilling Lab 4.0 zijn dus bedrijven die net starten of groeien, maar ook gevestigde bedrijven. Hierbij wil Upskilling Lab 4.0 zich vooral richten op managers en werknemers die bepaalde rollen hebben in innovatie, maar ook samenwerking. Het doel van het project is dan ook om een model te creëren voor twee bedrijfsgroepen:

  • Startups & scaleups (groeifase)
  • Middelgrote en grote organisaties (gevestigd)

Zo kunnen de innovaties getest en ontwikkeld worden.

Samen met partners uit Bulgarije (Bulgarian Industrial Association & KISMC), Spanje (University of Deusto), België (European Startup Network) en Slovenië (CCSBS) willen we dat er met Upskilling Lab 4.0, impact op Europees niveau gecreëerd wordt. Hierbij staat innovatie voorop door middel van de focus op Industry 4.0 en open innovatie.

Het project is in oktober 2019 begonnen en loopt tot oktober 2021.

Wil je graag betrokken worden bij dit project of er meer over weten? Bezoek dan de website van Upskilling Lab 4.0 of neem contact op met Sasha!

Inqubator Leeuwarden