Student Talent Bank

Ondernemerschapsonderwijs voor docenten in het voortgezet onderwijs

Onderzoek toont aan dat ondernemerschapsonderwijs van invloed is op de motivatie van de leerlingen, hun betrokkenheid vergoot, de overgang van school naar werk vergemakkelijkt en de schooluitval vermindert. Het doel van de Student Talent Bank project is daarom ook om de ondernemerschapscompetenties en mind-set van de voortgezet onderwijs docenten te vergroten, zodat hun leerlingen ondernemende vaardigheden verkrijgen.

 

Samen met de partners uit Frankrijk (ALDA), Griekenland (Platon), België (European Schoolnet), Spanje (Universiteit van Valladolid), Italië (Eurocrea Merchant) en Roemenië (de onderwijsinspectie), heeft Stichting Inqubator een cursus voor docenten ontwikkeld. Inqubator was verantwoordelijk voor de modules die betrekking hebben op de thema’s Diversiteitsmanagement en Talentmanagement & Coaching. Vijf docenten uit elk partnerland hebben de kans gekregen om een training te volgen in de Future Classroom Lab in Brussel, België en daar ook meer te leren over ondernemende vaardigheden in hun klas bijbrengen.

 

De bovengenoemde cursus is al beschikbaar op het Student Talent Bank Platform. Deze cursus wordt aangeboden op basis van Learning Snacks (effectieve hulpmiddelen die snel inzetbaar zijn om ondernemende vaardigheden bij eigen leerlingen te verbeteren). Ook is er een online community voor studenten, de Student Talent Time Bank, waar leerlingen hun “talenten” met elkaar kunnen uitwisselen.

 

Dit project liep van november 2017 tot januari 2020, maar alle bovenstaande materialen zijn en blijven beschikbaar! Geïnteresseerd in het Student Talent Bank project? Ga naar de website van het project of neem contact op met Sasha!

Inqubator Leeuwarden