Student Talent Bank

Ondernemerschapsonderwijs voor docenten in het voortgezet onderwijs

Onderzoek toont aan dat ondernemerschapsonderwijs van invloed is op de motivatie van de studenten, hun betrokkenheid vergoot, de overgang van school naar werk vergemakkelijkt en de schooluitval vermindert. Student Talent Bank wil de ondernemerschapscompetenties en mind-set van docenten vergroten.

 

Samen met ALDA Frankrijk, Platon Griekenland, European Schoolnet België, Universiteit van Valladolid Spanje, Eurocrea Merchant Italië en de onderwijsinspectie van Roemenië, zal Stichting Inqubator een cursus voor docenten ontwikkelen. Inqubator zal de leiding nemen bij het ontwikkelen van modules die betrekking hebben op de thema’s Diversiteitsmanagement en Talentmanagement en Coaching. Vijf docenten uit elk land krijgen de kans om te worden opgeleid in de Future Classroom Lab in Brussel, België.

 

Het educatieve programma zal beschikbaar zijn op het Student Talent Bank Platform. De cursus zal worden aangeboden met Learning Snacks (korte continue professionele ontwikkelingsmogelijkheden). De Learning Snacks worden aangeboden aan docenten via een gesloten Community of Practices. Ook is er op het Platform een online community voor studenten, de Student Talent Time Bank, om studenten te motiveren en te activeren waardoor zij minder snel geneigd zijn school te verlaten. De community helpt docenten studenten te ondersteunen om hun potentieel te benutten door hun talent te definiëren.

 

Geïnteresseerd in het project of in de training in de Future Classroom Lab in Brussel? Neem contact op met Nynke!

Inqubator Leeuwarden