Cafe Europe

Samen met Stichting VerbindMij en Stichting Jong & Ondernemend Friesland start Inqubator een ‘community driven’ café. Met organisaties uit Turkije, Griekenland en Tsjechië werken we aan dit Erasmus+ project dat in juni 2020 van start gaat.

In iedere Europese lidstaat realiseren we ontmoetingsplaatsen voor sociale en ondernemende activiteiten voor en door jongeren. Het doel van deze samenwerking is het creëren van een sterke, vruchtbare, sociale en zakelijke groeiplaats voor iedere jongere.

Eén van de kernbegrippen van Cafe Europe is sociale inclusie. In Cafe Europe zetten allochtone en autochtone jongeren samen hun eigen projecten op. Ze identificeren behoeftes, bedenken oplossingen en voeren hun projecten van begin tot einde uit. In deze projecten zullen de jongeren hun ondernemende vaardigheden (verder) ontwikkelen en kunnen ze een stabiel netwerk opbouwen. Hiermee draagt Cafe Europe bij aan het oplossen van uitdagingen die vaak gepaard gaan met integratie, zoals het gebrek aan een sociaal vangnet of een luisterend oor.

Voor alle jongeren heeft Cafe Europe veel te bieden. Door samenwerking tussen autochtone en allochtone jongeren, kunnen ze hun sociale vaardigheden verder ontwikkelen, een nieuwe cultuur leren kennen, hun eigen netwerk uitbreiden, werkervaring op doen enzovoorts.

Wil je meedenken of ken jij de perfecte plek voor een vestiging van Cafe Europe? Laat het ons weten! Neem contact met Nynke de Jager via n.dejager@inqubator.nl.

Inqubator Leeuwarden