Skills4Parents

Dit project heeft tot doel het leven van opvoeders, ouders, kinderen en gezinnen te verrijken en waardevolle vaardigheden, competenties en levensinstrumenten aan te reiken.

Skills4Parents wil de professionele vaardigheden van hulpverleners in gezinnen verbeteren maar tegelijkertijd de persoonlijke groei, communicatie en opvoedingsvaardigheden van ouders optimaliseren.

Het project wil dit bereiken door het ontwikkelen van innovatief lesmateriaal voor deze hulpverleners, welke zijn gerelateerd aan verschillende belangrijke vaardigheden zoals communicatie, digitale vaardigheden, planning en onderhandelingsvaardigheden. Het project wil ook bouwen aan een relatie tussen verschillende sectoren door uitwisseling van best practices en bijdragen tot de modernisering en een efficiënter gebruik van educatief lesmateriaal.

Meer weten over dit project? Ga naar www.skills4parents.eu

Word lid van de Skills 4 Parents community https://www.facebook.com/Skills4ParentsEU

Inqubator Leeuwarden