XD Media Hub

Het doel van XD Media Hub is het voorbereiden, uitrusten, ondersteunen en ontwikkelen van ondernemers, managers en eigenaren van tech-startups in een vroeg ontwikkelingsstadium in de sector van de media en de creatieve industrie. Daarnaast wil XD Media Hub cursussen creëren voor nieuwe docenten in het beroepsonderwijs en -opleiding.
Kijk voor meer informatie op onze website: https://xdmediahub.eu/

 

KA220-VET-000033171

Inqubator Leeuwarden