BuildENT

BUILDENT streeft ernaar vaardigheden te ontwikkelen door goede voorbeelden vast te stellen voor een betere ondersteuning van onderwijzend personeel bij hun taken. Daarnaast wil BUILTENT docenten helpen bij het verbeteren van hun onderwijs, voor het actualiseren van beoordelings- en validatiemethoden en -instrumenten, en voor het introduceren van nieuwe en innovatieve vormen van onderwijzen. Dit helpt leerlingen vaardigheden te leren die nodig zijn voor persoonlijke ontplooiing, inzetbaarheid, sociaal-educatieve en persoonlijke ontwikkeling, evenals deelname aan het maatschappelijke en sociale leven.

Financiele geletterdheid is een van de essentiële vaardigheden die door EntreComp zijn gedefinieerd en die de bouwstenen vormen van ondernemerschap. Onderwijs is aangewezen als een oplossing voor het opbouwen van de ondernemersvaardigheden van morgen, waarbij EntreComp is geïmplementeerd als de educatieve richtlijn. PISA-enquêtes van de OESO die het vermogen van 15-jarigen meten, benadrukken dat leerlingen die zich bewust zijn van financiële concepten, worden onderwezen door ouders en niet door scholen.

Inqubator Leeuwarden