Suse

SUSE wil jeugdwerkloosheid bestrijden en jongeren onderdeel te laten uitmaken van de gemeenschap door het aanleren van ondernemersvaardigheden.

SUSE is ontwikkeld om jongeren ondernemersvaardigheden aan te leren ter bestrijding van  jeugdwerkloosheid.  Dit gebeurt door het activeren van intrinsieke motivatie, kritisch denken en de vrijwillige deelname. Hiermee focussen de jongeren en de jeugdwerkers zich op ondernemerselementen in toekomstige werkgelegenheid en gaan jongeren weer deel uitmaken van de sociale gemeenschap. SUSE overbrugt de kloof tussen bedrijven en jongeren en focust op de SDG’s (Sustainable Development Goals) . SUSE inspireert hiertoe de jeugdwerkers om digitale vaardigheden te gebruiken in hun lesmethode. Over de manier waarop dat kan, wordt een handleiding geschreven.

Er wordt bovendien een practicum ontwikkeld voor deelnemende jongeren gericht op sociaal ondernemerschap, het belang van Sustainable Development Goals en het ontwikkelen van een businessmodel.

Tot slot maakt een handboek over pitching-wedstrijden en de organisatie van een pitching wedstrijd onderdeel uit van het project.

SUSE streeft naar het volgende resultaat:

  • Jongeren via sociale media weer in contact brengen met leeftijdsgenoten en de lokale gemeenschap
  • Jongeren motiveren weer kwalitatief goed onderwijs te volgen.
  • Sterker netwerk bouwen onder de doelgroepen.
  • Vergroten van de inzet van digitale tools om jongeren te informeren over de kansen van ondernemerschap, gerelateerd aan de SDG’s.
  • Lokaal bewustzijn van het project zorgt voor grotere betrokkenheid van lokale belanghebbenden.

Inqubator Leeuwarden