DigiGo

Digitalisering heeft veel impact, zo ook op de werkvloer. Er zijn veel rapporten en onderzoeken die laten zien hoe digitale vaardigheden nauw verband houden met inzetbaarheid, vooral als het gaat om starters Mede gezien de COVID-19-pandemie is het nu meer dan ooit essentieel om over (arbeidsmarkt gerelateerde) digitale vaardigheden te beschikken en voorbereid te zijn op allerlei uitdagingen.

Het doel van DigiGo is om de verwerving van digitale vaardigheden door VET-leerlingen tijdens hun leertijd te ondersteunen en tegelijkertijd de mismatch van vaardigheden van VET-leerlingen bij het starten van een leertijd te verkleinen.

Kijk voor meer informatie op onze website: https://digi-go.eu/

Inqubator Leeuwarden