Privacy statement


Algemeen Privacy Statement

Deze website is van Stichting Inqubator (hierna INQ) ingeschreven bij KvK onder nummer 50292676.

Wanneer je gebruik maakt van de website van INQ, dan laat je gegevens bij ons achter. Bovendien laat de website een aantal soorten cookies op je computer achter welke worden gebruikt om de website beter te laten werken op jouw apparaat.

Hieronder kun je lezen welke gegevens INQ kan verzamelen, waarom we dat doen en waar we die gegevens voor gebruiken kunnen. Ook kun je lezen welke cookies we gebruiken en waarom. Dit statement gaat over onze hele website.

Cookies

Om deze website beter en sneller te laten functioneren en om deze te kunnen afstemmen op je voorkeuren, worden bepaalde gegevens betreffende je gebruik van deze website verzameld. Deze informatie kan verzameld worden door gebruik te maken van zogenaamde ‘cookies’. Dit zijn kleine tekstbestanden die door de bezochte webpagina automatisch op je computer worden geplaatst. Je kunt het gebruik van ‘cookies’ hieronder instellen.

Functionele cookies

Functionele cookies zijn nodig voor een goede werking van de website. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld.

Analytische cookies

Analytische cookies worden door INQ gebruikt om de website te optimaliseren. Deze cookies kunnen niet worden uitgeschakeld

Marketing cookies

Door onder andere je bezochte pagina’s te delen met diverse advertentie- en marketing-platformen kunnen wij je gerichtere content tonen op het internet. Verderop in dit privacy statement kun je lezen van welke platformen BDF gebruik maakt.

Hoe komen wij aan je gegevens?

Als je gebruik maakt van onze website, dan kan het zijn dat je persoonsgegevens bij ons achterlaat. Het gaat dan specifiek om de informatie die je zelf invult in eventuele formulieren en zaken over je browser, besturingssysteem, land waarin je de website bekijkt en soortgelijke browsergegevens. Deze worden anoniem (zonder herleidbaar ip-adres) verwerkt in Google Analytics. Je laat op de volgende manieren je gegevens bij ons achter:

  • Navigatie door de website;
  • Invullen van formulieren.

Wat doen we met je gegevens?

Stichting Inqubator bewaart en verwerkt je gegevens met de volgende doelen:

  • Verzamelen en analyseren van statistieken ten einde de website te optimaliseren;
  • Het opbouwen van een contacthistorie en opvolgen van contactverzoeken;
  • Het opslaan van noodzakelijke gegevens in een sollicitatieprocedure;
  • Na expliciete toestemming: Het optimaliseren van je digitale ervaring en marketingdoeleinden door je surfgedrag te delen met partners.

Stichting Inqubator bewaart persoonsgegevens die zij verwerkt niet langer dan noodzakelijk is voor het doel van de gegevensverwerking.

Hoe beveiligen we je gegevens?

Je gegevens worden veilig opgeslagen en verzonden. INQ streeft ernaar je gegevens met de meest recente beveiligingstechnieken en versleutelingsmethoden op te slaan en te verzenden.

Met wie delen we jouw gegevens?

BDF gaat vertrouwelijk met je persoonsgegevens om. Wij zullen nooit jouw gegevens verkopen aan andere partijen. We delen alleen gegevens na jouw expliciete toestemming met de volgende partners: Facebook, Google en LinkedIN. 

Jonger dan 16 jaar?

Als je minderjarig bent, dus jonger dan 16 jaar, dan mag je alleen toestemming geven voor het verwerken van je persoonsgegevens met toestemming van één van je ouders of wettelijke voogd. Het is dan belangrijk dat je ouder(s) of je voogd dit statement leest. Zij kunnen ook de rechten uitoefenen die je hebt met betrekking tot de persoonsgegevens die je bij ons achterlaat, zoals het recht om je te verzetten tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens of het recht op inzage in en correctie van je gegevens.

Inzicht in je gegevens?

Op deze pagina kun je jouw toestemming voor het verwerken van je gegevens altijd aanpassen. Je kunt ook  inzicht krijgen in de gegevens die INQ over jou heeft. Hiertoe kun je een schriftelijk verzoek indienen bij INQ. Op basis van de uitkomsten kun je INQ verzoeken om je gegevens aan te passen als die feitelijk onjuist, onvolledig of irrelevant zijn. In een aantal gevallen kun je verzoeken om verwijdering of wissen van je gegevens. Die gevallen zijn beschreven in artikel 17 van de AVG. Stuur voor inzicht, verwijdering, overdracht of aanpassing een verzoek naar BDF, o.v.v. dataverzoek, Sixmastraat 15, 8932 PA Leeuwarden, t.a.v. Stichting Inqubator. We zullen dan binnen twee maanden je verzoek behandelen.

Klachten

Heb je klachten over dit privacy statement of over de wijze van verwerken van gegevens door INQ? Dan kun je je richten tot de Autoriteit Persoonsgegevens (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Websites van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden die via deze website via links kunnen worden bezocht.

© Copyright – INQ | Stichting Inqubator

Inqubator Leeuwarden