Enter.Mode

Competitiviteit van de Europese economie zorgt ervoor dat mensen, en met name jongen mensen, innovatief, creatief, flexibel en moedig moeten zijn om de uitdagingen aan te gaan in een dynamische en onstabiele economie.

Jonge mensen moeten ‘ondernemers’ worden: ze moeten hun ideeën moeten kunnen uitvoeren, succesvol nieuwe commerciële en sociale ondernemingen kunnen ontwikkelen en innovators zijn in de organisaties waar ze werken.

De ondernemers mind-set is geen persoonlijke eigenschap en kan worden ontwikkelt door leren en ervaring in het onderwijs. De Europese Unie heeft een strategisch doel gezet om door middel van creativiteit en innovatie, ondernemerschap te betrekken in alle niveaus van onderwijs en training (Educatie en Training 2020)

EnterMode streeft ernaar om ondernemerschap vaardigheden te stimuleren bij leraren in hoger onderwijs en personeel in organisaties en het ontwikkelen van de ondernemers mind-set en gerelateerde vaardigheden van studenten in het hoger onderwijs door middel van onder andere een stage model te bouwen, een Community of Practice, een gids voor leraren en een Serious Game.

Meer weten? Klik hier.

Inqubator Leeuwarden