Life LIBERNITRATE

Project Life LIBERNITRATE heeft tot doel de waterkringloop te verminderen door middel van een geïntegreerde innovatieve, kostenefficiënte en zeer overdraagbare technologie

Project Life LIBERNITRATE heeft tot doel de waterkringloop te verminderen door middel van een geïntegreerde innovatieve, kostenefficiënte en zeer overdraagbare technologie. Dit project is nodig vanwege het overmatige gebruik van nitraten in de Europese landbouw. Zo bevat in Europa 87% van het grondwater overtollige nitraten (European Environment Agency). In intensieve landbouw- en veeteeltgebieden kan de nitraatconcentratie in het grondwater tot zeven keer de wettelijke limiet bereiken. Het aantal gebieden dat hiervoor kwetsbaar is voor deze vervuiling is toegenomen, vooral in Roemenië, België, Spanje, Zweden, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De oplossing dat dit project biedt is het creëren van een absorberende grond van gesmolten siliciumdioxide dat ontstaat uit as afval bij de gecontroleerde verbranding van rijststro. Dit bed zal het water verwijderen van overtollige nitraten. Een ander doel van dit project naast de ontwikkeling van het bed, het implementeren van een alomvattende bewustmakingsprocedure voor boeren om de vermindering van nitraten aan de bron te bevorderen en een studie te ontwikkelen om de ecologische, sociale en economische impact van het project te controleren.

De verwachte resultaten van het project zijn als volgt: directe zuivering van ten minste 26 m3 per dag bronwater met een prototype dat kan worden overgedragen aan gemeenten van 200 inwoners of minder. Evenals een vermindering van 30% op 130 liter per dag waterafvoer. Bovendien zal er een gids voor boeren komen over hoe zij de nitraten in hun meststof kunnen verminderen en een ondernemingsplan over hoe zij het project kunnen repliceren en overdragen.

Inqubator Leeuwarden