16

okt

Subsidiespreekuren

Op 15 en 16 oktober organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN, provincie Fryslân, YnBusiness en de Water Alliance subsidiespreekuren. De spreekuren zijn bedoeld voor ondernemers en kennisinstellingen die kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt ontwikkelen. Tijdens het spreekuur geven specialisten van de gemeente, provincie, SNN en YnBusiness advies over het projectplan, de aanvraag en kansrijke regelingen.

wat voor soort projecten gaat het?
Alle subsidieregelingen zijn gericht op ondernemers en organisaties die werken aan innovatie; van technologische innovatie tot organisatie-innovatie. De subsidieregelingen zijn bijvoorbeeld gericht op het vergroten van kennis, het financieren van ontwikkelingskosten en het bundelen van initiatieven tot een krachtig innovatie-ecosysteem. Speciale aandacht is er voor de volgende thema’s:

  • Circulaire Economie
  • Watertechnologie
  • Duurzame Energie
  • Agri-Food
  • Generieke Innovatie

Om welke subsidies gaat het?
Het spreekuur is bedoeld voor vragen over de volgende subsidies:

Gemeente Leeuwarden

Provinciale subsidies

SNN

Hoe werkt het?
Aanmelden voor het subsidiespreekuur kan door bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar anke.hoekstra@leeuwarden.nl. In de eerste week van oktober wordt u benaderd om een afspraak in te plannen.

Tijdens het spreekuur ga je 45 minuten in gesprek met de adviseurs van de provincie, gemeente, SNN of YnBusiness. Zij geven je feedback op je plannen en kunnen aangeven of en bij welke regeling je aanvraag kansrijk is.

Deadline aanmelden: 25 september 2018

Meer informatie?
Voor meer informatie over de spreekuren kun je contact opnemen met Anke Hoekstra (anke.hoekstra@leeuwarden.nl of 06 2577 1039).

Inqubator Leeuwarden