Geïnteresseerd? Bel ons gerust op 058 845 8044.

contact

16

okt

Subsidiespreekuren

Op 15 en 16 oktober organiseert de gemeente Leeuwarden in samenwerking met SNN, provincie Fryslân, YnBusiness en de Water Alliance subsidiespreekuren. De spreekuren zijn bedoeld voor ondernemers en kennisinstellingen die kansrijke innovatieve producten en diensten voor de markt ontwikkelen. Tijdens het spreekuur geven specialisten van de gemeente, provincie, SNN en YnBusiness advies over het projectplan, de aanvraag en kansrijke regelingen.

wat voor soort projecten gaat het?
Alle subsidieregelingen zijn gericht op ondernemers en organisaties die werken aan innovatie; van technologische innovatie tot organisatie-innovatie. De subsidieregelingen zijn bijvoorbeeld gericht op het vergroten van kennis, het financieren van ontwikkelingskosten en het bundelen van initiatieven tot een krachtig innovatie-ecosysteem. Speciale aandacht is er voor de volgende thema’s:

  • Circulaire Economie
  • Watertechnologie
  • Duurzame Energie
  • Agri-Food
  • Generieke Innovatie

Om welke subsidies gaat het?
Het spreekuur is bedoeld voor vragen over de volgende subsidies:

Gemeente Leeuwarden

Provinciale subsidies

SNN

Hoe werkt het?
Aanmelden voor het subsidiespreekuur kan door bijgevoegde aanmeldformulier in te vullen en te sturen naar anke.hoekstra@leeuwarden.nl. In de eerste week van oktober wordt u benaderd om een afspraak in te plannen.

Tijdens het spreekuur ga je 45 minuten in gesprek met de adviseurs van de provincie, gemeente, SNN of YnBusiness. Zij geven je feedback op je plannen en kunnen aangeven of en bij welke regeling je aanvraag kansrijk is.

Deadline aanmelden: 25 september 2018

Meer informatie?
Voor meer informatie over de spreekuren kun je contact opnemen met Anke Hoekstra (anke.hoekstra@leeuwarden.nl of 06 2577 1039).

Inqubator Leeuwarden

The 300-206 exam book experience 210-065 exam vce of 300-206 exam book successful people is undoubtedly 300-206 exam book very important to us, 300-206 exam book because 210-065 exam vce they not 300-206 exam book only know the way CISSP exam pdf to success, but also know the way 300-206 exam book to failure and the way to CISSP exam pdf failure. These experiences are of great CISSP exam pdf reference value to latecomers. Friends who have passed CCNA are very willing to share their experience with 210-065 exam vce you. 210-065 exam vce Fang gua has collected some experience and sorted it CISSP exam pdf out. 210-065 exam vce I hope it can be helpful to my 300-206 exam book CISSP exam pdf friend who is 210-065 exam vce preparing 210-065 exam vce 300-206 exam book for the CCNA exam. CISSP exam pdf 300-206 exam book The exam question is CISSP exam pdf not difficult, mainly to understand the knowledge points, understand after the test you will feel very relaxed. The selection of 300-206 exam book materials is very important 210-065 exam vce to the success of the exam. If you attend the training, it may not be a problem.You need to 300-206 exam book get official information from cisco press, you need to collect it extensively, you need to understand that the cisco exam is quite extensive. Later on, the whole review process, mainly 300-206 exam book three things. Sybex CCNA 300-206 exam book 2.0 640-507 Study Guide is 300-206 exam book CISSP exam pdf CISSP exam pdf definitely a good thing 210-065 exam vce to read carefully, especially to understand the basic concepts. Hands on Labs at the end of each 300-206 exam book chapter must be hands-on and familiar with the results. CCNA requires a deeper CISSP exam pdf understanding 210-065 exam vce and understanding of 210-065 exam vce CISSP exam pdf Cisco is private Operating System, 210-065 exam vce IOS(Internetworking Operating System). A 300-206 exam book Router Simulator is essential. There are many good Router Simulator, such as CCNA virtual laboratory published by Sybex authorized 210-065 exam vce electronic industry press, which is CISSP exam pdf very good. It can be virtual in a simulated environment (two 2,600 route oilers and one CISSP exam pdf 1,900 switch) to gain practical experience in configuring routers and switches. 210-065 exam vce I finished CISSP exam pdf three sets of CCNA questions before the test in Boston. There CISSP exam pdf were more than 600 CCNA questions, mostly concept questions.The most 210-065 exam vce 210-065 exam vce important thing is to memorize the CCNA Study Guide published by Sybex seven times CISSP exam pdf and repeat the questions three times.