Tapp.Online

Wij maken papier slim. We zijn tegenwoordig allemaal met elkaar verbonden. Naar elkaar. Tot massa’s gegevens. Steeds meer apparaten wisselen onderling informatie uit via het Internet of Things. Maar deze apparaten zijn allemaal gemaakt van plastic en metalen, ze zijn complex en duur. Is er een ontbrekende schakel? Ja. We stoppen intelligentie, sensoren en connectiviteit in papier gemaakt van landbouwafval. Wij sturen het Internet of Everything aan en dragen zo bij aan een circulaire wereld zonder e-waste.

Inqubator Leeuwarden