Perfringo

Perfringo kijkt waar niet gekeken wordt. Perfringo komt op voor hen die niet gehoord worden. Perfringo richt zich op maatschappelijke misstanden in de zorg. Momenteel ligt de focus op jongensprostitutie en mannelijke sekswerkers. Dit is nog steeds een onderbelicht probleem in Nederland en daardoor blijven deze jongens/mannen vaak lang in een ongezonde situatie zitten en zakken soms verder weg in schuld, misbruik en/of verslaving. Perfringo is Latijn voor doorbraak/nieuwe kans en dat is wat wij willen bieden. Een nieuwe kans voor hen die het het hardst nodig hebben.

Inqubator Leeuwarden