Geïnteresseerd? Bel ons gerust op 058 845 8044.

contact

Projecten

Inqubator Leeuwarden werkt samen met incubators en onderwijsinstellingen in Europa. Bij deze Europese samenwerkingsverbanden staat het delen en uitwisselen van kennis en best practices centraal.

 • IDEAL

  IDEAL is een Europees initiatief voor docenten en trainers in het volwassenenonderwijs. Het project heeft als doel docenten en trainers in volwasseneneducatie te helpen digitaal onderwijs te begrijpen en in de praktijk te brengen. Eigen leerervaringen, maar ook die van de studenten, kunnen worden verbeterd door het gebruik van digitale tools op het gebied van […]

 • ESCOLA

  ESCOLA heeft als doel een nieuwe leeromgeving te ontwikkelen voor engineering docenten die gebruikmaken van laboratoriums in hun lessen. Deze leeromgeving ondersteunt hen bij het toepassen van visuele en interactieve tool in hun lessen waardoor de kwaliteit van de leerervaring van de student wordt verbeterd. Het project richt zich hiermee dus op engineering docenten die […]

 • ETC4SE

  Het E-Training Center voor Sociale Ondernemers (ETC4SE) is speciaal ontworpen om de ondernemerschapscultuur onder langdurig werklozen te promoten. ETC4SE biedt tools waarmee deze doelgroep projecten kan ontwikkelen om bepaalde uitdagingen op te lossen in hun omgeving.   Op basis van het managementmodel dat geïmplementeerd is in de sociale sector, is het de bedoeling om het […]

 • Entrepreneurship Is a Woman 2

  EIW2 is onderdeel van het programma ‘Erasmus for Young Entrepreneurs’ (EYE). Dit programma maakt het mogelijk voor een ondernemer die in de afgelopen drie jaar een onderneming gestart is om zijn vaardigheden en ervaring te ontwikkelen naast een ervaren MKB ondernemer. Er hebben al duizenden ondernemers meegedaan aan dit programma.   Het Europese programma biedt […]

 • VIP@WORK

  VIP@Work richt zich op MBO stages bij het midden- en kleinbedrijf (MKB). Vaak zijn grote bedrijven wel bekend met het aannemen van stagiaires. Kleine en middelgrote bedrijven zijn hier minder bekend mee omdat ze de connecties niet hebben, mogelijkheden niet kennen of niet weten wat voor toegevoegde waarde een stagiaire kan hebben.   VIP@Work wil […]

 • T3QM: Three Questions Model

  T3QM: Three Question Model voor ontwikkeling van sociale ondernemers –   T3QM wil aspirant ondernemers, met verschillende achtergronden en die geen toegang hebben tot traditionele ondersteuning, helpen bij het praktisch ontwikkelen van hun bedrijfsidee. Dit willen we doen door de bedrijfsontwikkeling te bekijken vanuit de markt, de ondernemer en de stappen die nodig zijn om […]

 • INVEST

  Praktische tools en materialen over financieel management voor microbedrijven –    Inqubator Leeuwarden is sinds 2016 partner geworden van het INVEST initiatief. Dit initiatief is gestart door het Mediterranean Bank Network uit Malta en partners uit meerdere Europese landen hebben zich aangesloten.   INVEST richt zich specifiek op micro bedrijven en gaat hen helpen hun […]

 • SESAME

  Inqubator Leeuwarden en sociaal ondernemerschap –    De afgelopen drie jaar heeft Inqubator Leeuwarden, samen met Mentorprogramma Friesland (samenwerking Friesland College, ROC Friese Poort, NHL en Stenden Hogeschool) en met diverse organisaties uit Europa gewerkt aan het stimuleren van sociaal ondernemerschap in de regio. Mbo scholen, business incubators en overheden uit Litouwen, Turkije, Spanje, Groot […]

 • MASTER

  Ondernemerschapsonderwijs in het MBO –    Omdat we altijd op zoek zijn naar nieuwe manieren om startend ondernemerschap te promoten en ondernemerschap onderwijs te verbeteren zijn we in het najaar van 2016 deelnemer geworden in het project MASTER  (Mainstreaming Student Entrepreneurship). MASTER vergelijkt verschillende vormen van ondernemerschapsonderwijs in Europa met elkaar om te komen tot […]

 • Student Talent Bank

  Onderzoek toont aan dat ondernemerschapsonderwijs van invloed is op de motivatie van de studenten, hun betrokkenheid vergoot, de overgang van school naar werk vergemakkelijkt en de schooluitval vermindert. Student Talent Bank wil de ondernemerschapscompetenties en mind-set van docenten vergroten.   Samen met ALDA Frankrijk, Platon Griekenland, European Schoolnet België, Universiteit van Valladolid Spanje, Eurocrea Merchant Italië […]

Inqubator Leeuwarden

The 300-206 exam book experience 210-065 exam vce of 300-206 exam book successful people is undoubtedly 300-206 exam book very important to us, 300-206 exam book because 210-065 exam vce they not 300-206 exam book only know the way CISSP exam pdf to success, but also know the way 300-206 exam book to failure and the way to CISSP exam pdf failure. These experiences are of great CISSP exam pdf reference value to latecomers. Friends who have passed CCNA are very willing to share their experience with 210-065 exam vce you. 210-065 exam vce Fang gua has collected some experience and sorted it CISSP exam pdf out. 210-065 exam vce I hope it can be helpful to my 300-206 exam book CISSP exam pdf friend who is 210-065 exam vce preparing 210-065 exam vce 300-206 exam book for the CCNA exam. CISSP exam pdf 300-206 exam book The exam question is CISSP exam pdf not difficult, mainly to understand the knowledge points, understand after the test you will feel very relaxed. The selection of 300-206 exam book materials is very important 210-065 exam vce to the success of the exam. If you attend the training, it may not be a problem.You need to 300-206 exam book get official information from cisco press, you need to collect it extensively, you need to understand that the cisco exam is quite extensive. Later on, the whole review process, mainly 300-206 exam book three things. Sybex CCNA 300-206 exam book 2.0 640-507 Study Guide is 300-206 exam book CISSP exam pdf CISSP exam pdf definitely a good thing 210-065 exam vce to read carefully, especially to understand the basic concepts. Hands on Labs at the end of each 300-206 exam book chapter must be hands-on and familiar with the results. CCNA requires a deeper CISSP exam pdf understanding 210-065 exam vce and understanding of 210-065 exam vce CISSP exam pdf Cisco is private Operating System, 210-065 exam vce IOS(Internetworking Operating System). A 300-206 exam book Router Simulator is essential. There are many good Router Simulator, such as CCNA virtual laboratory published by Sybex authorized 210-065 exam vce electronic industry press, which is CISSP exam pdf very good. It can be virtual in a simulated environment (two 2,600 route oilers and one CISSP exam pdf 1,900 switch) to gain practical experience in configuring routers and switches. 210-065 exam vce I finished CISSP exam pdf three sets of CCNA questions before the test in Boston. There CISSP exam pdf were more than 600 CCNA questions, mostly concept questions.The most 210-065 exam vce 210-065 exam vce important thing is to memorize the CCNA Study Guide published by Sybex seven times CISSP exam pdf and repeat the questions three times.